ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ตั้งอยู่ที่ www.StrainLists.com (เว็บไซต์")เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของสตรินลิสต์โฮลดิ้งอิงค์ ("เรา""ของเรา"และ/หรือเรา")และบริษัทในเครือบริษัทย่อยบริษัทแม่และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริการตรวจสอบสินค้าในร้านค้าและบริการสั่งซื้อผ่านทางตู้ที่ตู้เช่นเดียวกับเว็บไซต์รวมทั้ StrainLists.com และโดเมนย่อยที่เกี่ยวข้องแอปพลิเคชันมือถือและ/หรือซอฟต์แวร์ที่โฮสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการรีวิวและการให้คะแนนจากผู้ใช้ไดเรกทอรีของยากัญชาและผู้ให้บริการทางการแพทย์และข่าวที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและบทความอื่นๆ(รวมกับบริการอื่นๆทั้งหมดให้โดย"บริการ") คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์หรือบริการอาจอยู่ภายใต้แนวทางเพิ่มเติมข้อกำหนดหรือกฎซึ่งจะโพสต์บนเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติดังกล่าว ข้อกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และกฎดังกล่าวทั้งหมดถูกรวมไว้โดยการอ้างอิงในข้อตกลงนี้ การอ้างอิงถึง"ผู้ใช้""คุณ"และ"ของคุณ"อ้างถึงคุณผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการของเรา

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้("ข้อตกลง")กำหนดข้อกำหนดที่มีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการ,คุณยอมรับข้อตกลงนี้และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์,อำนาจ,และความสามารถในการเข้าสู่ข้อตกลงนี้. คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการหรือยอมรับข้อตกลงถ้าคุณไม่มีความสามารถที่จะเข้าสู่ข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้อย่าเข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์หรือบริ หากคุณใช้เว็บไซต์หรือบริการในนามของบริษัทนิติบุคคลหรือองค์กรคุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทนิติบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวมีอำนาจในการผูกมัดกับข้อตกลงนี้

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างรอบคอบเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวมีข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการและข้อมูลสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายการเยียวยาและข้อผูกมัดของคุณ ข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการกำหนด(โดยมีข้อยกเว้น)ให้ท่านยื่นข้อเรียกร้องที่ท่านมีต่อเราเพื่อผูกมัดและอนุญาโตตุลาการขั้นสุดท้ายและต่อไป(1)ท่านจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเรียกร้องต่อบริษัทเป็นรายบุคคลไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีหรือการดำเนินการใดๆของกลุ่มหรือตัวแทนและ(2)ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขอการบรรเทาทุกข์(รวมถึงการเงินคำสั่งสั่งห้ามและการบรรเทาทุกข์ที่ประกาศ)เป็นรายบุคคล

 1. การปฏิเสธความรับผิดชอบที่สำคัญ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์และบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์,ตู้เก็บ,แอพพลิเคชั่นมือถือ,ช่องสื่อสังคม,บริการเนื้อหาของบุคคลที่สา หรือข้อมูลอื่นๆที่ทำบนเว็บไซต์หรือบริการรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้และวัสดุของบุคคลที่สาม(แต่ล บผิดชอบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับร้านขายยาสถานที่ค้าปลีกผู้ให้บริการด้านสุขภาพบุคคล รดูแลสุขภาพ,หรือเมนูของพวกเขา,เนื้อหา,หรือข้อเสนอเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขามีคุณสมบัติหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการให้บริการของพวกเขาหรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเมนูของพวกเขาหรือข้อมูลอื่นๆที่พวกเขาให้

 • ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ ข้อมูลใดๆที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์และบริการหรือภายในหน้าสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางใดๆของสเตรินลิสต์มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์การวินิจฉัยหรือการรักษาและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงการใช้ทิศทางข้อควรระวังหรือผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของบุคคลภายนอกเนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อห ข้อมูลในเว็บไซต์และบริการและจัดทำผ่านทางหน้าสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางต่างๆของสเตรินลิลลี่ไม่ควรใช้สำหรับการวินิจฉัยหรือการรักษาอาการทางการแพทย์ใดๆ ปรึกษาเสมอที่มีคุณสมบัติผู้ให้บริการดูแลสุขภาพถ้าคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ ไม่สนใจคำแนะนำทางการแพทย์มืออาชีพหรือความล่าช้าในการแสวงหามันเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านในเว็บไซต์,บริการ,หรือในหน้าสื่อสังคมออนไลน์และช่องทาง

 • ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นจะไม่จำกัดการปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไปมากขึ้นและข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดในส่วนที่ 9 และ 10 หรือที่อื่นๆในข้อตกลงนี้
 1. คุณสมบัติและบัญชี

2.1 คุณสมบัติ คุณต้องมีอายุ 21 ปีหรือผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เว็บไซต์และ/ห

2.2 การสร้างบัญชี เพื่อที่จะใช้คุณสมบัติบางอย่างของไซต์(เช่นเพื่อใช้บริการ)คุณต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีที่มี คุณรับรองและรับประกันว่า(ก)ข้อมูลการลงทะเบียนที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณส่งเป็นความจริงและถูกต้องและ(ข)คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตลอดเวลา บัญชีผู้ใช้ ตามข้อ 6.4 และ 11.

[email protected]

2.4 ความรับผิดชอบของบัญชี คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลล็อกอินบัญชีสตราลิสต์ของคุณและเป็นผู้รั ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ท่านทราบทันทีถึงการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุ ะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำห

2.5 บริการเครือข่ายสังคม ""เราอาจจะอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือบริการหรือเชื่อมโยงบัญชีของท่านกับ credentials ของท่านจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมบางแห่ง(เช่นเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์)(เอสเอ็นเอส") หากคุณล็อกอินหรือเชื่อมโยงบัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้งานของคุณด้วยข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบจากเอสเอ็นเอสเราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากเอสเอ็นเอสดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไข(เช่นข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว)ของเอสเอ็นเอส("เงื่อนไขเอสเอ็นเอส") ข้อมูลเหล่านี้เราจะแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งของคุณ ข้อมูลที่เราเปิดเผยต่อพวกเขา

 1. เว็บไซต์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3.1 ใบอนุญาต ใช้เว็บไซต์และบริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าของคุณ อถือ")ในรูปแบบรหัสออบเจ็กต์ที่ปฏิบัติการได้เท่านั้นบนอุปกรณ์พกพาของคุณเองเท่านั้นและเพื่ ตามที่ใช้ในข้อตกลงนี้คำว่า"บริการ"รวมถึงแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3.2 ข้อจำกัดบางอย่าง สิทธิที่มอบให้แก่ท่านในข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้(ก)ท่านจะต้องไม่อนุญาตขายให้เช่าให้เช่าโอนมอบหมายแจกจ่ายโฮสต์หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในไซต์หรือบริการ(ข)ท่านจะต้องไม่แก้ไขทำผลงานลอกเลียนแบบแยกส่วนรวบรวมย้อนกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการ(ค)ท่านจะไม่เข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการเพื่อสร้างบริการที่คล้ายกันหรือแข่งขันได้และ(ง)ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ไม่มีส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการใดๆที่อาจถูกคัดลอกทำซ้ำแจกจ่ายตีพิมพ์ซ้ำดาวน์โหลดแสดงโพสต์หรือส่งในรูปแบบใดๆหรือโดยวิธีการใดๆ การเปิดตัวในอนาคตการอัปเดตหรือการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆจะต้องอยู่ภายใต้การเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ลิขสิทธิ์และประกาศความเป็นเจ้าของอื่นๆบนเว็บไซต์หรือบริการใดๆเนื้อหาจะต้องเก็บรักษ

3.3 การปรับเปลี่ยน ดแปลงระงับหรือยุติเว็บไซต์หรือบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่มีการแจ้งใ บต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆสำหรับการแก้ไขการระงับหรือการหยุดการทำงานของเว็บไ

3.4 กรรมสิทธิ์ ไม่รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้คุณรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และบ การให้เว็บไซต์และบริการไม่ได้โอนให้คุณหรือบุคคลที่สามใดๆสิทธิ,ชื่อ,หรือผลประโยชน์ในห งสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้รับในข้อตกลงนี้

3.5 แพลตฟอร์มแอป คุณรับทราบและยอมรับว่าความพร้อมใช้งานของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอ คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้อยู่ระหว่างคุณกับรายการโปรดและไม่ใช่ด้วยแพลตฟอร์มแอป รสนับสนุนและการรับประกันและการเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว(เช่นความรับผิ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บโดยแพลตฟอร์มแอปเชื่อมต่อกับแอปบน แต่ละแพลตฟอร์มแอปอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองซึ่งคุณต้องเห็นด้วยก่อนที่จะดาวน์โหลดแอพพลิเคมือถือจากมัน คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและใบอนุญาตของคุณในการใช้งานแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะมีเงื่อ คุณรับทราบว่าแพลตฟอร์มแอป(และบริษัทในเครือของแอป)เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกล โปรดดูที่การเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแอปเปิลตลับหมึกในหัวข้อ 14.5 ด้านล่า

 1. การสื่อสาร

4.1 การส่งข้อความ รหรือซอฟต์แวร์ท่านตกลงและยินยอมให้สเตรินลิสต์และผู้ที่ทำหน้าที่ในนามของท่านส่งข้อค ข้อความเหล่านี้อาจรวมถึงข้อความที่ใช้งานเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณรวมถึงข้อความ อสารเกี่ยวกับการโปรโมตที่ดำเนินการโดยเราหรือคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่สามของเราและข่ ค่าบริการส่งข้อความมาตรฐานที่ใช้โดยโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ให้บริการจะนำไปใช้กับข้อความที่เราส่ง ข้อตกลงของคุณที่จะได้รับข้อความส่งเสริมการขายไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการซื้อสินค้าหรื ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อช่วยป้องกันเราจากการสื่อสารกับใครก็ตามที่ได้หมายเลขเดิมของคุณ ท่านตกลงว่าข้อความการโทรหรือข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าอาจเกิดขึ้นโดยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติและขอสละสิทธิ์ของท่านในการดำเนินการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรศัพท์("ทีซีพีเอ") ท่านยอมรับว่าการใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ท่านยอมรับว่าการเรียกร้องใดๆที่ไม่ทีซีพีเอจะถูกตัดสินเป็นรายบุคคล,ไม่ใช่กลุ่มหรือตัวแทน,ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 13.

4.2 การเลือกไม่เข้าร่วม โดยการลงนามข้อตกลงนี้,คุณจะยอมรับที่จะได้รับข้อความจนกว่าคุณจะเลือกไม่. คุณอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความส่งเสริมการขายจากรายการ ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความจากรายชื่อผู้ติดต่อเมื่อใดก็ได้โดยการลบบัญชีของท่านหรือ หมายเหตุ:หากคุณเลือกไม่รับข้อความทั้งหมดจากสตรินลิสต์คุณจะไม่สามารถใช้บริการบาง รร้องขอของคุณและคุณอาจได้รับข้อความยืนยันการได้รับคำขอปฏิเสธการเข้าร่วมของคุณ โดยการเซ็นนี้ข้อตกลง,คุณสละสิทธิ์ของคุณในการดำเนินการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้สสปอ.ที่เกี่ยวข้องกับข้อความใดๆที่ส่งถึงคุณในขณะที่คำขอเลือกไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา. ในขอบเขตการเรียกร้องใดๆภายใต้สสปน.ถือว่าไม่ได้รับการยกเว้นได้คุณยอมรับว่าการใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์คุณยอมรับว่าการเรียกร้องใดๆที่ไม่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายใต้สสปน.จะตัดสินเป็นรายบุคคลไม่ใช่กลุ่มหรือตัวแทนตามที่กำหนดไว้ในวรรค 13

4.3 การเลือกกลับเข้ามา ง.คุณอาจเลือกกลับเข้ามาในการรับข้อความจากรายการ,ในเวลาใดๆโดยการตอบกลับเริ่มต้

4.4 แจ้งเตือนผลักดัน เมื่อคุณติดตั้งแอปบนมือถือของเราบนอุปกรณ์มือถือของคุณคุณตกลงที่จะได้รับการแจ้งเตือน คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนได้โดยไปที่หน้า\"การตั้งค่า\"ของอุปกรณ์เคลื่อนที่

4.5 อีเมล คุณยอมรับว่าเราอาจส่งอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรารวมถึงของบุคคลที่สาม คุณอาจเลือกไม่รับอีเมลส่งเสริมการขายโดยทำตามคำแนะนำการยกเลิกการสมัครในอีเ

 1. เนื้อหาของผู้ใช้

5.1 เนื้อหาของผู้ใช้ "เนื้อหาของผู้ใช้"หมายถึงข้อมูลและเนื้อหาใดๆและทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งถึงหรือใช้กับ,เว็บไซต์หรือบ บต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆรวมถึงความถูกต้องความสมบูรณ์ความทันเวลาความถูกต้องการปฏิบั ะจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลใดหรือผู้ใช้สำหรับการใช้งานของคุณหรือใ

5.2 เนื้อหาของผู้ใช้-ข้อจำกัด. คุณเห็นด้วยไม่ต้องใช้เว็บบริการหรืออะไรของ StrainLists นสังคมออนไลน์หน้าหรือช่องต้องเก็บอัปโหลด,ส่ง,แสดงหรือไลอะไรของผู้ใช้เนื้อหาภายในมัน(เป็น)violates มีสามงานปาร์ตี้ถูกรวมทั้งมีสงวนลิขสิทธิ์,trademark,สิทธิบัตรของ,แลกความลับศีลธรรมถูกความเป็นส่วนตัวถูกต้อง,ถูกต้องยินชื่อโอลิเวียเบิร์กหรืออื่นทรัพย์สินอันทรงปัญญาหรือ proprietary ถูก;(บี)เป็นเรื่องผิดกฎหมาย,ก่อก,รกระทำที่ไม่เหมาะสมเล็กๆน้อยๆ,tortious,ข่มขู่,สิ่ง,invasive ของคนอื่นเป็นความเป็นส่วนตัวหยาบคายละก็ defamatory ลวง,ตั้งใจ misleading,แลกเปลี่ libelous,pornographic,obscene,patently วเอ่อ..บอกตามตร(e.g.,ดังนั้น promotes นการเหยียด,bigotry เกลียดชังความหรือทางกายภาพอันตรายอะไรทั้งนั้นต่อต้านกลุ่มหรือบุคคลหนึ่ง)หรือไม่อย่างนั้น objectionable ของวัสดุรือข้อผูกมัดหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยบุคคลที่สามใดๆ

5.3 เนื้อหาของผู้ใช้-ความรับผิดชอบของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณรวมถึงการพึ่งพาความถูกต้องความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของผู้อื่นหรือการเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ของคุณซึ่งทำให้คุณหรือบุคคลที่สามระบุตัวบุคคลได้ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้(ที่ก คุณไม่สามารถระบุหรือบอกเป็นนัยว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณอยู่ในทางใดทางหนึ่งที่ให้ไว้ผู้สนั บต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆรวมถึงความถูกต้องความสมบูรณ์ความทันเวลาความถูกต้องการปฏิบัะจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลใดหรือผู้ใช้สำหรับการใช้งานของคุณหรือใ อหาผู้ใช้ของคุณละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การสำรองข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อหาของผู้ใช้อาจถูกลบได้ตลอดเวลา คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างสำเนาสำรองของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณถ้าคุ

5.4 ใบอนุญาต คุณให้สิทธิ์และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์ให้ยกเลิกไม่ได้,ไม่สรุปได้,ปราศจากค่าภาคหลวงและชำระเต็มจำนวน,ใบอนุญาตทั่วโลกในการทำซ้ำ,แจกจ่าย,แสดงต่อสาธารณชนและดำเนินการ,จัดเตรียมงานต่อเนื่องของ,รวมเข้ากับงานอื่นๆ,และอย่างอื่นใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ,และที่จะให้ช่วงของดังกล่าวข้างต้น,แต่เพียงผู้เดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์และบริการ. คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์(และก่อให้เกิดการยกเว้น)การเรียกร้องและการยืนยันสิทธิทางศีลธรรมหรือการแสดงที่มาที่เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

5.5 ความคิดเห็น หากคุณให้ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการ("ข้อเสนอแนะ")คุณมอบ ะไม่มีกรรมสิทธิ์ ะไม่ส่งข้อมูลหรือความคิดใดๆที่คุณคิดว่าเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์

 1. นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้


6.1 ความคิดเห็น การโต้ตอบกับผู้ใช้,แชร์ข้อมูล,แชร์ตำแหน่ง,การซื้อแบบดิจิทัล ก่อนที่จะโพสต์ความคิดเห็น,คุณจะต้องยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายชื่อของ คุณตกลงที่จะไม่โพสต์รีวิวบนไซต์บริการหรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางใดๆของสตร รีวิวจากมือสอง,ประสบการณ์ที่ไม่ใช่ส่วนตัวไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากข้อจำกัดอื่นๆที่มีอยู่ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้,ความคิดเห็นที่โพสต์บนเว็เฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่(ข)ถูกลอกเลียนแบบ(ค)มีสแปมโฆษณาและ/หรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก(ง)มีข้อมูลที่ดูหมิ่นเกี่ยวกับพนักงานเภสัชกรรมหรือบุคคลอื่น(จ)มีรายละเอียดหรือคำอธิบายทางเพศมากเกินไปเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของบุคคลหรือการโจมตีส่วนบุคคลลามกต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยา(ฉ)มีการอ้างอิงถึงยาหรือคู่แข่งอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือยาที่ได้รับการตรวจสอบหรือ(ช)มีความคับข้องใจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง หากคุณเป็นเจ้าของอาสาสมัครหรือลูกจ้างของเภสัชกรรมคุณไม่สามารถโพสต์รีวิวเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ในฐานะเจ้าของร้านขายยาคุณต้องรับผิดชอบดูแลและบังคับใช้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ในความคิดเห็นทั้งหมดที่โพสต์ไปยังหน้า

6.2 ภาพถ่าย ไฟล์ภาพต้องแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาแสดงและต้องไม่รวมถึงส่วนของร่างกายพื้นห ไฟล์ภาพต้องมีความชัดเจนและต้องไม่พร่ามัวเลือนหรือมีการสะท้อนแฟลชใดๆ ภาพล้อเลียนและการ์ตูน ไฟล์ภาพจะต้องมีภาพที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาแสดง ไฟล์ภาพไม่สามารถมีภาพลามกอนาจารหรือภาพกราฟิกอื่นๆและจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 6 นี้

6.3 ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี ที่เพิ่มมานอกเหนือจากคุณเห็นด้วยไม่ต้องใช้เว็บไซต์หรือบริการไปเป็น:(ค)อัปโหลด,ส่งหรือไลมีไวรัสคอมพิวเตอร์,หนอนบ่อนไส้หรืออะไรซอฟต์แวร์ได้ตั้งใจจะเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ของระบบหรือข้อมูล;(บี)ส่ง unsolicited หรือบุคคลที่ยังไม่มีการตสื่อไม่สนเรื่อ,promotional วัตถุดิบบน,ขยะออกมาเช็คจดหมายสแปม,ห่วงโซ่จดหมายน่าเสียดายที่มีความซับซ้องกับแผนหรืออื่นอีกรูปแบบของ duplicative หรือ unsolicited จดหมาย,ไม่ว่าจะโฆษณาหรือไม่อย่างนั้น;สงวนลิขสิทธิ์(c)การเก็บเกี่ยเก็บรวบรวมหรือวยรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลเกี่ยวกับอีกใช้ รวมถึงที่อยู่อีเมลโดยไม่ขออนุญาติ;(d)ข้องเกี่ยวกับเข้าไปขัดขวาหรือสร้างเป็น undue พันธะกับเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการหรือละเมิดข้อกำหนดนโยบายหรือตามขั้นตอนของช่างเครือข่าย;(e)พยายามหรือปลอมตัวเป็นตัวแทนอีกผู้ใช้หรือรายชื่อบุคคลหรือได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นๆที่เชื่อมต่อหรือใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการผ่านการทำรหัสผ่านหรือวิธีการอื่น(ฉ)ก่อกวนหรือรบกวนการใช้งานของผู้ใช้รายอื่นและความเพลิดเพลินของเว็บไซต์หรือบริการหรือ(ช)แนะนำซอฟต์แวร์หรือตัวแทนอัตโนมัติหรือสคริปต์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการเพื่อสร้างบัญชีหลายบัญชีสร้างการค้นหาคำขอและคำสั่งโดยอัตโนมัติหรือถอดถอนขูดหรือเหมืองข้อมูลจากเว็บไซต์หรือบริการ

6.4 การตรวจสอบการระงับและการยกเลิก เราขอสงวนสิทธิ์(แต่ไม่มีข้อผูกมัด)ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ(รวมถึงไฟล์ภาพหรือรีวิวใดๆ)ตรวจสอบและ/หรือดำเนินการที่เหมาะสมกับคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว(รวมถึงการลบหรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้ของคุณยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ใช้ของคุณตามมาตรา 11 และ/หรือรายงานคุณต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย)หากเราตามดุลยพินิจของเราสงสัยว่าคุณได้ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้หรือบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงนี้หรือสร้างความรับผิดต่อเราหรือบุคคลอื่น

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือครอง(และเจ้าหน้าที่ลูกจ้างและตัวแทน)อันไม่เป็นอันตรายจากความสูญเสียความเสียหายความรับผิดการเรียกร้องการกระทำการตัดสินรางวัลค่าปรับค่าปรับค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าใช้จ่าย(รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายที่สมเหตุสมผล)ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นจาก(ก)การใช้หรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณในทางที่ผิด(ข)เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ(ค)การละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณหรือ(ข)การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ของคุณ งเราและคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการแก้ต่างของเราในการเรียกร้องเหล่านี้ คุณตกลงที่จะไม่ชำระเรื่องใดๆโดยไม่ต้องก่อนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ะใช้ความพยายามตามสมควรแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อเรียกร้องการกระทำหรือการดำเนินก

 1. การโต้ตอบของบุคคลที่สาม;วัสดุของบุคคลที่สาม;ข้อเสนอ;เมนู;ผู้ใช้อื่นๆ;ปล่อย

8.1 การโต้ตอบของบุคคลที่สาม ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการคุณอาจติดต่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากหรือเข้าร่ นบุคคลในการทำธุรกรรมใดๆที่คุณอาจเข้าร่วมกับบุคคลที่สาม. รรับประกันหรือการรับรองใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการกระทำระหว่างคุ ดชอบสำหรับการติดต่อการซื้อการทำธุรกรรมหรือการเลื่อนตำแหน่งระหว่างท่านกับบุคคล คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมในการดำเนินการและการโต้ตอบทั้งหมดกับบุคคลที่สามที่คุณโต้ตอบด้วยผ่านบริการ

8.2 วัสดุของบุคคลที่สาม ไซต์หรือบริการอาจแสดงรวมถึงหรือสร้างเนื้อหาของบุคคลภายนอก(รวมถึงข้อมูลข้อมูลแอปพลิเคชันบทความหรือผลิตภัณฑ์บริการและ/หรือวัสดุอื่นๆ)หรือมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บริการและโฆษณาของบุคคลที่สามสำหรับบุคคลที่สามเช่นข้อเสนอและเมนูร้านขายยารวมถึงราคาชื่อผลิตภัณฑ์และคำอธิบายผลิตภัณฑ์แต่ละเมนู(ที่กำหนดไว้ด้านล่าง)(รวมเรียกว่า"เนื้อหาของบุคคลที่สาม") ะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอกรวมถึงความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาความถูกต้ ไม่รับผิดชอบใดๆต่อท่านหรือบุคคลหรือผู้ใช้รายอื่นสำหรับวัสดุของบุคคลที่สาม ะคุณเข้าถึงและใช้พวกเขาทั้งหมดที่มีความเสี่ยงของคุณเอง. เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอกข้อกำหนดและนโยบายของบุคคลที่สาม รตรวจสอบใดๆที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อ

8.3 ข้อเสนอ ไซต์หรือบริการอาจแสดงรวมหรือทำคูปองรหัสส่งเสริมการขายแจกของรางวัลตัวอย่าง ข้อตกลง"เนื้อหาของบุคคลที่สาม"ภายใต้ข้อตกลงนี้ หล่านี้บนเว็บไซต์และบริการที่เป็นรูปแบบของการโฆษณาสำหรับร้านขายยา("ทำคำเสนอซื้ ข้อตกลงทั้งหมดจะถูกนำเสนอโดยตรงโดยผู้ทำคำเสนอซื้อที่เกี่ยวข้องและอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนด,เงื่อนไข,หรือข้อจำกัดเพิ่มเติมของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือไม่ว่าข้อตกลง,เงื่อนไข,หรือข้อจำกัดเพิ่มเติมดังกล่าวจะรวมอยู่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์หรือบริการ. รัพย์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัด(มหาชน)ข้อตกลง(ข)การปฏิบัติตามข้อตกลงทุกประการที่มีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(รวมถึงโดยไม่จำกัดการโฆษณาการไถ่ถอนและข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง)(ค)สินค้าและบริการทั้งหมดที่มอบให้แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและ(ง)การบาดเจ็บการเจ็บป่วยความเสียหายการเรียกร้องความรับผิดและค่าใช้จ่ายที่อาจทำให้ท่านประสบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไถ่ถอนข้อตกลงหรือไม่

8.4 ผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้เว็บไซต์หรือบริการแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้แ เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้และ/หรือวัสดุของบุคคลที่สามคุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้และ/หรือวัสดุของบุคคลที่สามเราไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง,สกุลเงิน,ความเหมาะสม,หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆและ/หรือวัสดุของบุคคลที่สาม,และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้และ/หรือวัสดุของบุคคลที่สาม. การโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการอื่นๆ(รวมถึงยา)เป็นระหว่างคุณกับผู้ใช้งานดังกล่ ะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการโต้ตอบดังก หากมีข้อพิพาทระหว่างคุณและเว็บไซต์ใดๆหรือผู้ใช้บริการ,เราอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดที่จะมีส่วนร่วมไม่มี.

8.5 ปล่อย ในการพิจารณาการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณคุณขอปล่อยและปล่อยข้อมูลรายบุคคลตลอดไป(และเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนผู้สืบทอดและมอบหมาย)ของเราจากและขอสละและสละสิทธิ์ของคุณด้วยความเคารพต่อข้อพิพาทในอดีตปัจจุบันและอนาคตการเรียกร้องการโต้เถียงความต้องการสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบการกระทำและสาเหตุของการกระทำทุกชนิดและธรรมชาติ(รวมถึงการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวการรับข้อความการบาดเจ็บส่วนบุคคลการเสียชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สิน)ที่ทราบหรือไม่รู้จักที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยทางอ้อมต่อการโต้ตอบใดๆกับหรือการกระทำหรือการละเว้น,เว็บไซต์อื่นๆหรือผู้ใ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย,คุณสละสิทธิ์ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1542 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมาแล้วซึ่งระบุว่า"การปล่อยทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงการเรียกร้องซึ่งเจ้าหนี้หรือฝ่ายที่ปล่อยไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่ในความโปรดปรานของเขาหรือเธอในช่วงเวลาของการดำเนินการปล่อยและว่าหากเขาหรือเธอทราบจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการชำระหนี้ของเขากับลูกหนี้หรือฝ่ายที่ปล่อยออกมา"หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นอกรัฐแคลิฟอร์เนียคุณตกลงว่าข้อตกลงข้างต้นมีผลบังคับใช้กับการเรี

 1. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์และบริการที่มีให้"ตามที่เป็นอยู่"และ"ตามที่มีอยู่"และเรา(และซัพพลายเออร์ของเรา)ขอ บประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการ:(ก)จะตอบสนองความต้องการของคุณ;(ข)จะสามารถใช้ได้บนพื้

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

 1. การจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆ(และซัพพลายเออร์ของเรา)จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆสำหรับผลกำไรที่สูญหายหรือความเสียหายทางอ้อม,ผลสืบเนื่อง,เป็นแบบอย่าง,โดยบังเอิญ,พิเศษ,หรือลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการใช้งานของคุณ,หรือการไม่สามารถใช้งาน,เว็บไซต์หรือบริการ,แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว. การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองและคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นจากนั้น ยหายใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้(สำหรับสาเหตุใดๆ($50)หรือ(ข)จำนวนที่คุณได้จ่ายรายการสเตรทใน 12 เดือนก่อน(ถ้ามี). การดำรงอยู่ของการเรียกร้องมากกว่าหนึ่งจะไม่ขยายขีดจำกัดนี้

นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณและคุณอาจมี

 1. เงื่อนไขและการยกเลิก

ภายใต้ส่วนนี้ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์หรือบริการ เราอาจ(ก)ระงับสิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ(รวมถึงบัญชีรายชื่อของคุณ)หรือ(ข) ะสิทธิในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการจะสิ้นสุดลงทันที คุณเข้าใจว่าการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ใช้นั้นเกี่ยวข้องกับการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณซึ่งเกี่ยว ความรับผิดใดๆต่อท่านสำหรับการยกเลิกข้อตกลงนี้รวมถึงการยกเลิกบัญชีหรือการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ แม้หลังจากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกแล้วบทบัญญัติต่อไปนี้ของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้:ส่วนที่ 3.2-3.4,4-14

 1. นโยบายลิขสิทธิ์

ะขอให้ผู้ใช้ของเว็บไซต์และบริการของเราทำเช่นเดียวกัน. ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการของเราเราได้นำและดำเนินนโยบายเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ให้การลบเนื้อหาที่ละเมิดใดๆและสำหรับการยกเลิกในสถานการณ์ที่เหมาะสมของผู้ใช้เว็บไซต์และบริการของเราที่มีการละเมิดซ้ำของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา,รวมทั้งลิขสิทธิ์. หากคุณเชื่อว่าหนึ่งในผู้ใช้ของเราคือ,ผ่านการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา,ละเมิดลิขสิทธิ์ในการทำงานอย่างผิดกฎหมาย,และต้องการที่จะนำเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด,ข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบของการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร(ตาม 17 สหรัฐฯที่ด่างพร้อย 512(ค))จะต้องให้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของเรา:

12.1 ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ;

12.2 การระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด;

12.3 การระบุเนื้อหาในบริการของเราที่คุณอ้างว่าเป็นการละเมิดและคุณขอให้เราลบออก;

12.4 ข้อมูลเพียงพอที่จะอนุญาตให้เราค้นหาข้อมูลดังกล่าว;

12.5 ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของท่าน;

12.6 ข้อความที่คุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือภายใต้กฎหมายและ

12.7 คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดหรือว่าคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

โปรดทราบว่าตามข้อเท็จจริง 17 แห่งของสหรัฐฯสหภาพโซเวียต 512(ฉ)การบิดเบือนความจริงใดๆของข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ(ความเท็จ)ในการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอัตโนมัติจะกำหนดให้ฝ่ายที่ร้องเรียนต้องรับผิดต่อความเสียหายค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของทนายความที่เกิดขึ้นโดยเราที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและการกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์[email protected]

 1. ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและการผ่อนผันการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน,การสละสิทธิ์การดำเนินคดีในชั้นเรียน,และข้อการเลือกฟอรั่ม.

า")สำหรับอนุญาโตตุลาการทางการค้าและไม่ใช่ในศาลเท่านั้นข้อพิพาททั้งหมดระหว่างท่าน ข้อตกลงนี้ในการอนุญาโตตุลาการมีผลบังคับใช้กับการเรียกร้องใดๆที่นำภายใต้กฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลแห่งชาติใดๆ,รวมถึงการเรียกร้องภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรศัพท์ของ 1991,พระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง,พระราชบัญญัติความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค,หรืออื่นๆของรัฐบาลกลาง,รัฐหรือกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายใดๆ. ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในอนุญาโตตุลาการและคุณยอมรับที่จะสละสิทธิ์ของคุณที่จะไล่ตอนุญาตตามกฎหมาย กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะง่ายและจำกัดมากขึ้นกว่ากฎที่ใช้บังคับในศาลและตรวจ งกล่าวจะต้องดำเนินการเป็นรายบุคคลและไม่ได้อยู่ในการดำเนินการกลุ่ม,รวมหรือตัวแท ะโยคก่อนหน้านี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้แต่คุณและเรามีสิทธิที่จะตัดสินใ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ถูกป้อนลงในและบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง. รางวัลอนุญาโตตุลาการอาจถูกป้อนในศาลใดๆเขตอำนาจศาล ารระงับข้อพิพาทนี้ในอนาคตจะไม่มีผลบังคับใช้กับการเรียกร้องใดๆต่อบุคคลใดๆที่คุณได้แจ้ง เคล็ดลับในการลดต้นทุนของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ www.adr.org หรือโทร 800-778-7879 หากการอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้พบว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ใช้สำหรับข้อพิพาทที่กำหนด,การดำเนินการจะต้องนำเฉพาะในศาลที่มีเขตอำนาจในคิงเคาน์ตี้,วอชิงตัน. คุณยอมรับเขตอำนาจของศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ในขอบเขตที่บังคับใช้ของข้อตกลงนี้ต้องอ้างอิงถึงกฎหมายของรัฐใดๆคู่สัญญาตกลงอ้างอิงดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐวอชิงตันโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

[email protected]

13.2 การรักษาความลับ ทุกแง่มุมของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ,และการพิจารณาคดีใดๆ,การตัดสินใจ,หรือรางวัลโดยอนุญาโตตุลาการ,จะเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย.

13.3 การเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาโตตุลาการในอนาคต แม้จะมีข้อกำหนดใดๆในข้อกำหนดเหล่านี้ในทางตรงกันข้ามเรายอมรับว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้(นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แจ้งให้ทราบ)ในขณะที่คุณเป็นผู้ใช้บริการคุณอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราภายในสามสิบ(30)วันตามปฏิทินของการเปลี่ยนแปลงไปยังที่อยู่แจ้งให้ทราบที่ระบุไว้ในส่วนด้านล่าง การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคต,คุณยอมรับว่าคุณจะอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทใดๆระหว่างเราเป็นรายบุคคลตามภาษาของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ณวันที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งแรก(หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในภายหลังข้อกำหนดเหล่านี้).

 1. ทั่วไป

14.1 ไม่มีการสนับสนุนหรือการบำรุงรักษา ะไม่มีข้อผูกมัดที่จะให้การสนับสนุนหรือการบำรุงรักษาใดๆแก่คุณในการเชื่อมต่อกับไซต์หรื

14.2 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ารแก้ไขในบริการ การปรับเปลี่ยนจะมีผลทันที คุณตกลงที่จะทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆเพื่อให้คุณตระหนักถึงการแก้ไขใดๆ การใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะระบุถึงการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

14.3 ข้อมูลลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์② 2016,สเตรินลิลลี่โฮลดิ้งส์อิงค์ งหมด งหมาย")เป็นเครื่องหมายการค้าของสตรินลิสต์โฮลดิ้งอิงค์. แอปเปิลฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตติดอันดับ ("แอปเปิ้ล") ลองดูก่อน คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายของสเตรินลิสต์หรือเครื่องหมายของบุคคลที่สามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามลำดับ,บริษัทสตรินลิลลี่โฮลดิ้งส์จำกัด หรือเจ้าของเครื่องหมายของบุคคลที่สามดังกล่าว

14.4 การเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแอปเปิล ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้ใช้กับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆที่เข้าถึงหรือดาวน์โหลดมาจากไอ:

(ก)คุณรับทราบและตกลงว่า(ก)ข้อตกลงนี้มีข้อสรุประหว่างคุณกับรายชื่อผู้ติดต่อและไม่ใช่ไอทูนส์แ การอนุญาตที่มอบให้แก่คุณตามข้อตกลงในการใช้แอปพลิเคชันสโตร์โมบายแอ็พสโตร์และบ

(ข)คุณรับทราบว่าแอปเปิลไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการจัดหาบริการบำรุงรักษาและการสนับสนุนใดๆ

(ค)ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดใดๆของแอปเปิลสโตร์ที่มาแอพมือถือเพื่อให้สอดคล้องกับการรั ะไม่มีข้อผูกมัดในการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแอปเปิลสโตร์แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามการรับประกันใดๆจะเป็นความรับผิดชอบข

(ง)ท่านและสตราอินลิสต์รับทราบว่าระหว่างสเตรินลิสต์และแอปเปิลแอปเปิลจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆที่คุณมีหรือข้อเรียกร้องใดๆของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันมือถือที่มาของแอปเปิลหรือการครอบครองและการใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันมือถือที่มาแอปเปิลของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง(ก)การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์(ข)การเรียกร้องใดๆที่ว่าแอปแอปพลิเคชันแอปเปิลที่มาจากโมบายแอปนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและ(ค)การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน

(จ)ท่านและสตราลิสต์รับทราบว่าในกรณีที่มีการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าแอปเปิลสโตร์แอพมือถือที่มาหรือการครอบครองและการใช้แอพพลิเคชันสโตร์นั้นของท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามระหว่างสเตรินลิสต์กับไอทูนส์สเตรินลิสต์ไม่ใช่แอปเปิลจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการสืบสวนการป้องกันการชำระบัญชีและการปลดปล่อยการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆดังกล่าวตามขอบเขตที่กำหนดโดยข้อตกลง

(ฉ)ท่านและสตราลิสต์รับทราบและตกลงว่าไอทูนส์และบริษัทสาขาของไอทูนส์เป็นผู้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่สามในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตของคุณของแอปเปิลสโตร์แอพมือถือที่มาและเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงไอทูนส์จะมีสิทธิ์(และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ)ในการบังคับใช้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตของคุณของแอปเปิลสโตร์แอพมือถือที่มาจากคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่สาม

(ช)คุณรับรองและรับประกันว่า(ก)คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่ต้องห้ามรัฐบาลสหรัฐฯหรือที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสหรัฐฯให้เป็นประเทศ"สนับสนุนการก่อการร้าย"และ(ข)คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือบุคคลต้องห้ามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

(ซ)โดยไม่จำกัดข้อกำหนดอื่นๆของข้อกำหนดนี้คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของ

14.5 เบ็ดเตล็ด ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และบริการ ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติของข้อตกลงนี้จะไม่ดำเนิน ชื่อส่วนในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา คำว่า"รวมถึง"หมายถึง"รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง"หากบทบัญญัติใดๆของข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติอื่นๆของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นและบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่ามีการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะตีความว่าเป็นการสร้างการจ้างงานหุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์ร่วมทุนระห ข้อตกลงนี้และสิทธิและหน้าที่ของท่านในที่นี้อาจไม่ได้รับมอบหมายมอบหมายช่วงมอบหมายหรือโอนโดยท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสเตรินลิสต์ล่วงหน้าและการพยายามมอบหมายการมอบหมายช่วงการมอบหมายหรือการโอนอันเป็นการละเมิดที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นโมฆะ เงื่อนไขของข้อตกลงนี้มีผลผูกพันกับผู้รับมอบหมาย

หน้าล่าสุด

สายพันธุ์ที่แนะนำ

ยินดีต้อนรับสู่ StrainLists.com

คุณอย่างน้อย 21?

การคมนาคม[แก้]