3 หมี - (3 Bears OG)

ความเครียด 3 หมี

3 หมีและโดยเมฟิสโตพันธุศาสตร์เป็นดอกไม้ข้ามของหมีออกตัดกรรมและสามเหลี่ยมเทือกเขาฮินดูกูช ดเด่นสร้างฉุนตารสชาติในขนาดเล็กขนาดพืชจัดการได้มากขึ้น เมฟิสโตพันธุศาสตร์อธิบาย 3 หมีออกเป็นรากฐานที่สำคัญในการเก็บรวบรวมศิลปะของพวกเ หมี 3 มีวงจรการเจริญเติบโตประมาณ 70 วันและมีผลกระทบที่กระตุ้นความอยากอาหารในขณะที่นำร่างกายไปสู่การนอนหลับ

ยินดีต้อนรับสู่ StrainLists.com

คุณอย่างน้อย 21?

การคมนาคม[แก้]